Helka Travel > Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie, od dnia 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku prowadzonym procesem wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy jest węgierska firma Horváth Szabolcsné e.v. z siedzibą Węgry, 8656 Nagyberény, Széchenyi u. 23. NIP: 69259678-1-34. Regon: 52926637.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu, w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji, wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.

4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Więcej informacji na temat polityki bezpieczeństwa znajdziesz pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

6. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych może wystąpić problem z realizacją zamówień.

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw kontaktować się można:

Horváth Szabolcsné e.v.

Węgry, 8656 Nagyberény, Széchenyi u. 23

tel: +36 30 288 4952

e-mail: horvath@helkatravel.pl

8. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania/przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do:

Nemzeti Adatvédelmiés Információs Hatóság

siedziba: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

adres do korespondencji: 1530 Budapest, Pf.: 5.

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

strona internetowa: http://naih.hu