Helka Travel > Węgry > Informacje praktyczne > Inne > Karta EKUZ na Węgrzech

Węgry - Karta EKUZ na Węgrzech

Karta EKUZ na Węgrzech zagwarantuje nam ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli pracujemy i płacimy składki zdrowotne, mamy do niej prawo. Dlatego przed wyjazdem na Węgry pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument, który uprawnia do korzystania z opieki lekarskiej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, otrzymamy za darmo w oddziale NFZ.

Karta EKUZ gwarantuje podstawową pomoc medyczną w zakresie niezbędnym w danym przypadku. Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego karta EKUZ na Węgrzech sprawi, że będziemy traktowani jak osoba, która jest ubezpieczona w węgierskim systemie opieki zdrowotnej.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

W celu uzyskania karty należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ w oddziale NFZ. Wzór wniosku otrzymamy w NFZ lub możemy go wydrukować z internetu:

pobież wniosek

Wypełniony wniosek należy wysłać do NFZ mailem, tradycyjną pocztą, faksem, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub złożyć osobiście. Gotową kartę możemy odebrać osobiście lub na poczcie, ewentualnie możemy kogoś upoważnić do jej odbioru. Karta EKUZ jest ważna przez 12 miesięcy. Emeryci otrzymują kartę na 5 lat.

Na Węgrzech należy korzystać ze świadczeń placówek, które mają umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (Országos Egészségbiztositási Pénztár, OEP). Placówki te oznaczone są tablicą z napisem „OEP”. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. Świadczenia stomatologiczne dostępne w ograniczonym zakresie. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Numer alarmowy – 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Wizyta u lekarza ogólnego jest na Węgrzech bezpłatna. Istnieją 30% dopłaty (maksymalnie 100.000 HUF = 1.600 zł) w następujących przypadkach: hospitalizacja bez skierowania lekarza ogólnego, bezpodstawna zmiana sposobu leczenia na życzenie pacjenta powodująca zwiększenie kosztów leczenia, żądanie prowadzenia leczenia przez lekarza, który nie dyżuruje w momencie udzielania świadczeń. Mogą istnieć dodatkowe opłaty za warunki ponadstandardowe, np. sala jednołóżkowa, rozszerzone menu itp.

Receptę na leki realizuje się w aptece pokazując EKUZ, istnieją różne stawki dopłat. Nie przysługuje zwrot kosztów leczenia prywatnego.

UWAGA!
EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących na Węgrzech opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leków można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały szczegółowych rachunków i recept oraz inną związaną z leczeniem dokumentację, np. kartę wypisu ze szpitala. Opłaty własne nie podlegają zwrotowi.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w lokalnych oddziałach OEP – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego), bądź w instytucji łącznikowej:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego)
Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály

Vaci Ut 73/A
1139 Budapest
Hungary

Tel.: 0036 13501618
Fax: 0036 13501638

www.oep.hu