Helka Travel > FAQ > Czy to jest oferta z ubezpieczeniem?

Czy to jest oferta z ubezpieczeniem?

Nie. Ubezpieczenie wakacyjne, od awarii samochodu, kradzieży itp. mogą Państwo wykupić indywidualnie w Polsce. Ja zachęcam przede wszystkim do wyrobienia bezpłatnej karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego). Jest to dokument honorowany na Węgrzech i upoważnia do bezpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.